Feb. 4th, 2014

khar_muur: (black unicorn)
Myönnän heti alkuun, etten noudata kirjoituksellani mitään tieteen tekemisen metodia saati perusta tekstiä selkeästi määriteltäviin teorioihin. Väitän silti, että pystyn pätevästi ottamaan kantaa sukupuoleen, sen määrittelyyn ja määrittelyn seurauksiin, tarkoituksenani perustella ihmisen oikeutta itsemäärittelyyn ja identiteetin riippumattomuuteen. Viittaan tekstissä sekä tieteellisiin että anekdotaalisiin tietoihin. Ensisijaisesti tämä teksti edustaa omia mielipiteitäni ja on luettava juuri siitä näkökulmasta. Mikäli joku tekstiä lukeva haluaa tarkentaa tai korjata jotain, tarkastelen mielelläni päteviä lähteitä käsittelemistäni asioista ja pyrin korjaamaan tietojani todisteiden perusteella, puolsivat ne tähänastista käsitystäni tai eivät.

Tarkastelen tässä muutamia sukupuoleen liittyviä ilmaisuja, jotka ovat havaintojeni mukaan yleisessä tai spesifisessä käytössä kulttuuriympäristössämme. Klikkaa. )

Profile

khar_muur: (Default)
A Journey in the Dark

March 2016

S M T W T F S
  12345
6789101112
1314 1516171819
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:20 pm
Powered by Dreamwidth Studios